fbpx

Technologie

.NET / .NET Core

To jedno z najpopularniejszych rozwiązać pozwalających tworzyć oprogramowanie na praktycznie wszystkie platformy.

Java Script

Żadna nowoczesna strona nie może się obejść bez użycia Java Script. Dzięki niemu serwis staje się interaktywny.

MsSql / MySql / PostgreSQL

Baza danych to podstawa każdego oprogramowania. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy min.: MsSQL, MySql, PostgreSQL czy MongoDB

Docker

To platforma służąca do konteneryzacji naszych aplikacji. Pozwala na łatwą automatyzację wdrażania oprogramowania, zwiększa bezpieczeństwo i skalowalność.

Azure / AWS / Google Cloud

Azure, Amazon Web Services(AWS) czy Google Cloud to podstawowe platformy za pomocą których udostępniamy klientom nasze rozwiązania . Gwarantują skalowalność, bezpieczeństwo i niezawodność,

Jira

Pozwala zarządzać pracą zespołu, przydzielać zadania i priorytety, tworzyć tablice Scrum oraz Kanban. Dba o sprawny przepływ informacji w zespole.